آخرین آرزو ؟!

حس پدرانه . . .

 

حس مادری رو دیدم ... حتی حس کرده‌م ... می‌دونم وجود داره و می‌دونم چیه.

اما حس پدری رو ندیده‌م و نمی‌دونم چیه!

حس پدری وجود داره؟
واقعا هست؟!

.چرا پدر من از اون بی‌بهره‌ست؟!!

.پ.ن:
نیستی که بهت بگم ... شاید اینجا رو بخونی ...
.یه کار پیدا شده برای محمد ... فردا قراره بره ... یه چند روز امتحانی ...
دعا کن خوب عمل کنه و اگه صلاحه موندگار بشه ... دلشوره‌ی اس‌ام‌اس بازی و موبایل‌بازی‌اش رو دارم که بزنه همه چی رو خراب کنه ...


الف .شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩

counter for tumblr