آخرین آرزو ؟!

دوستت دارم ! ! !

 

وقتی فقط روی زبونی و بدون هیچ پشتوانه‌ی رفتاری و عملکردی بگی "دوستت دارم" درست مثل اسکناس‌هایی که بدون پشتوانه وارد بازار می‌شه فقط باعث تورم می‌شه...
باعث تورم دل!
دل طرفت ورم می‌کنه از شنیدن چیزی که توی رفتارت هیچ اثری ازش نمی‌بینه...
دلش به درد میاد و بسته به صبرش تحمل می‌کنه تا . . .

.
.
.


الف .دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٩

counter for tumblr