آخرین آرزو ؟!

سرشماری

به گفتگوی مامور سرشماری با این آقا گوش بدین‌ :

ــ ...
ــ خُب٬ شغل‌تون؟ 
ــ معلم بازنشسته..
ــ شغل همسرتون؟
ــ اونم معلم بازنشسته..
ــ متراژ خونه چقدره؟
ــ ۲۰۰۰ متــــــــــــر..
ــ به نام خودتونِ یا خانوم‌تون؟
ــ هیچ‌کدوم.. ما اینجا سرایداریم٬ صابخونه خارج ِ...

. . .

 


الف .جمعه ٢٠ بهمن ۱۳۸٥

counter for tumblr