آخرین آرزو ؟!

عنوان می‌خوام چیکار !

 

وقتی نبودن رو تمرین کنی خداحافظی دیگه سخت نیست ... یا خیلی سخت نیست ...

 


الف .سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩

counter for tumblr