آخرین آرزو ؟!

. . . ؟


جواب ساده‌ست:
من استانداردهای لازم رو ندارم!


باید با واقعیت کنار اومد ... دارم سعی می‌کنم کنار بیام.

دلم از خودم گرفته ... دلم از زندگیم گرفته ...
دلم گرفته ... دلم گرفته ... دلم گرفته ...


الف .پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩

counter for tumblr