آخرین آرزو ؟!

. . .

 

«سکوت» رو به «دروغ» ترجیح میدم... چه در جایگاه گوینده٬ چه در جایگاه شنونده . . .

 


پ ن: کاش سکوت می‌کردن اما . . .
                                                    اما دروغ نمی‌گفتن . . . 


الف .سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٥

counter for tumblr