آخرین آرزو ؟!
حدیث مفصل :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٦
دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٦ :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٦
یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٥ :: یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٥
برنامه اینه: :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٥
چهارشنبه ۱ دی ۱۳٩٥ :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳٩٥
چله تمام شد :: شنبه ٦ آذر ۱۳٩٥
تساوی تلخ :: دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
. . . :: شنبه ۱ خرداد ۱۳٩٥
یاد مرگ :: چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٥
حال بدی دارم ... :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٥
پناه :: یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٥
. . . :: شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٥
خدایا حواست بهم هست؟ :: جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٥
نمی‌دونم از کی: :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥ :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥
این واقعیت تلخ نیست! :: شنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٥
احمق نباش! :: جمعه ٢٧ فروردین ۱۳٩٥
آینه‌ی دق ! :: پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٥
The End :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٥
تفاله‌ام :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٤
یک مصرع و یک دنیا حرف! :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
حال امشبم... :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
مرگ = نبودن ؟ :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢
به نام تو :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢
بودن یا نبودن :: شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢
تلخ‌ترین پایان :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
یادداشتی از سالها‌ی دور ... :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢
پیری ِ دردناک :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
یه پنجره . . . :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢ :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱
نی‌نامه ! :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱
چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
زخم بالم به خون نشست . . . :: شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
تمام . :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
هی ... :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
"شریک زندگی" :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
حسرت . . . :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱
سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
دروغ چیز کثیفی‌ست ! :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
روزگار سختی‌ست . . . :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
چند شبی‌ست رهایم نمی‌کند! :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
فراموش می‌کنیم . . . :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
افسردگی در حد ما فوق تحمل!! :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
و اما عشق ... ! :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱
امان . . . :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
آغوش ِ . . . :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
پارادوکس قشنگیه! :: شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠
می‌شه ؟ ! :: شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠
تنهایی ِ نازیبای من :: شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
خدایا . . . :: جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
درد دل با خدا ... :: پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠
چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
با این‌حال زلال باش . . . :: چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠
هـــــــــــــی . . . :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠
امشب . . . :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
هر کی از اینجا رد شد لطفا جواب بده ... :: جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠
چکنم ؟ :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠
یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠
تربیت معکوس ! :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠
به بهانه‌ی روز ازدواج در تقویم‌ها ! :: شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠
دارم له می‌شم زیر این بار . . . :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠
دلم تنگ ِ . . . :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠
شاید مرخصی، شاید خداحافظی . . . :: یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٠
روزهای تلخ :: جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠
جانا سخن از زبان ما می‌گویی :: دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٠
لحن انتقاد :: جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠
بد مخمصه‌‌ایه ! :: چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٠
خدا رو شکر :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
هرگز نشه فراموش!! :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
بی‌دلخوشی :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
کوچ :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٠
یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠
هی . . . :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠
سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠
یادم بمونه . . . :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠
یه بار دیگه از روز گریه‌ی آغازین گذشتم . . . :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
نادونم . . . :: پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠
سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
رهایم نکن . . . :: جمعه ٦ خرداد ۱۳٩٠
روز مادر، همیشه غمناک . . . :: سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠
جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
کاش . . . :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
هدیه‌ای که زباله شد ! :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠ :: جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠
هی . . . :: پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠
اولین یادداشت سال 90 ! :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
امان ... :: یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩
. . . :: شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩
با روزگارم چکنم؟ :: سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩
برای گزارشگری که هرگز اینجا را نمی‌خواند ! :: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩
آرزوی محال من . . . :: سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩
هوم؟ :: یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩
حس پدرانه . . . :: شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩
این احساس ِ بی‌قانون ! :: سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩
عشق ِ نگاه ِ اولی ِ دنیای مجازی ! :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
عشق! :: شنبه ٤ دی ۱۳۸٩
چه عادلانه! :: پنجشنبه ٢ دی ۱۳۸٩
حق با تو ِ . . . :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩
اطلاعیه‌ی هدفمندی . . . :: دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩
دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩ :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
ضربه‌ی آخر . . . :: شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
دوستت دارم ! ! ! :: دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٩
در راستای دیوانه‌بازی‌های زنجیره‌ای ِ من ! :: شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩
سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩
. . . :: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
یه یادداشت خودگشوده تو یه وبلاگ خصوصی‌تر . . . :: یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩
ما و رمضان :: شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٩
و این قصه ادامه دارد . . . :: جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩
عنوان می‌خوام چیکار ! :: سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩
یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
حامی :: شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٩
. . . ؟ :: پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
بازم ضایع شدم! :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
سیر نمی‌شوم ز تو . . . :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
برای خودم :: پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩
خدایا . . . :: سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٩
خوشبختی! :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
در خود فرو می‌روم . . . :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩
دل من از دلای قدیمی ِ از اون دلا . . . :: یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩
دل من . . . :: پنجشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٩
به خودم :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩
محبت ِ نداشته :: پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٩
مــــــــــــــــــــرد ! :: شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩
دامن حریر خدا . . . :: چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
غیب بسته چشم می‌گوییم!! :: پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٩
گمراه و مضطرب . . . :: سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳۸٩
خام ِ سوخته ! :: جمعه ٤ تیر ۱۳۸٩
زندانی ِ سکوت! :: جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
شب آرزوها . . . :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩
هدیه تولد ِ ماشینی! :: شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩
یه اشتباهم! :: پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٩
دلم سوخته . . . :: پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩
سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
یک پرسش ِ احمقانه ! :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
بد، خیلی بد! :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸
بی‌استعدادی! :: جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۸
یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸
گریه‌ی بی‌شیون می کنیم! :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸
. . . :: سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸
درس! :: جمعه ٢٠ آذر ۱۳۸۸
قصه‌گوی فامیل... یادش به خیر... :: دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۸
خسته . . . :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧
خدایم مرده . . . :: جمعه ۸ آذر ۱۳۸٧
امروز . . . :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧
ای بابا ! :: شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧
هری پاتر! :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧
دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧
عنوان نداریم! :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٧
مرگ در گمراهی . . . :: شنبه ۱ تیر ۱۳۸٧
روزنه :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
خسته :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
خیلی وقتا . . . :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
SURE :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
نبودن :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٧
دلزده از لیلیا . . . :: چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٧
د . . . و . . . ر :: سه‌شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٦
شاید . . . :: پنجشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٦
تلخ :: دوشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦
شبان‌گونه . . . :: سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦
جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦ :: جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦
دام رو پهن نمی‌کنی؟! :: پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦
یک سالگی :: جمعه ۳٠ آذر ۱۳۸٦
یه SMS :: شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٦
يک ‌سال گذشت ... :: سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٦
چشم‌هايش . . . :: چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦
قول :: سه‌شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٦
همين . . . :: جمعه ۱۱ آبان ۱۳۸٦
قصد رفتن دارد . . . :: سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۸٦
سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۸٦
منُ . . . :: شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٦
به او :: سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦
یه شاخه نه... یه برگ معرفت! :: دوشنبه ٢ مهر ۱۳۸٦
مردها ؟ :: شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦
. . . :: چهارشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٦
؟؟؟ :: سه‌شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٦
راستی را . . . :: جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦
گیج در گیج ! :: شنبه ٥ خرداد ۱۳۸٦
. . . :: شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
در ِ تاکسی! :: جمعه ٢٤ فروردین ۱۳۸٦
آزمون و خطا :: سه‌شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٦
یه جمله! :: سه‌شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٦
تنهایی :: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٦
کدوم؟! :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥
سراب :: جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۸٥
تا حالا دقت کردی . . . ؟! :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳۸٥
سرشماری :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳۸٥
. . . :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٥
یه نیاز جالب! :: جمعه ٦ بهمن ۱۳۸٥
نقل قول :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٥
یادم نره . . . :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٥
تو هم تا حالا این احساسُ داشتی؟! :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥
پنج اعتراف . . . در وقت اضافه! :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٥
غریق نجات! :: یکشنبه ۳ دی ۱۳۸٥
. . . :: شنبه ٢ دی ۱۳۸٥
شب یلدای منم صبح میشه؟! :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٥
آغاز یک پایان... :: چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٥
counter for tumblr